Herhalingslessen

De herhalingslessen voor 2019-2020 zijn:23 maart 2020 = vervallen

Aanvang van de herhalingslessen zijn om 19.45 uur

Indeling reanimatie ontvangt u tijdens de voorgaande lessen.

Indien u bent verhinderd voor de reguliere herhalingsles dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons te melden.   

Voor het afzeggen van de herhalingslessen kunt u gebruik maken van onze e-mailservice.

Voor het behouden van de geldigheid van het diploma “Eerste Hulp” zullen er per seizoen 8 herhalingslessen gevolgd moeten worden. Van deze lessen moet er minimaal één les bestaan uit verbandleer en één les uit reanimatie. Als iemand (nog) geen aantekening reanimatie heeft, zal deze les als zodanig vervallen.

Indien men niet aan het aantal lessen voldoet, welke nodig zijn voor het behoud van de geldigheid van het diploma en of de aantekening reanimatie, zal het bestuur in overleg met het kader een beslissing nemen of er door de betreffende EHBO-er al dan niet een examen moet worden afgelegd.
Het eventuele examen zal moeten uitwijzen of het kader haar goedkeuring geeft voor verlenging van het EHBO diploma. De kosten voor het eventuele examen komen op naam/rekening van de betreffende EHBO-er.We verwachten van alle leden een actieve deelname aan de oefenavonden.

Voor eventuele wijzigingen kunt u zo nu en dan hier terugkeren.