EHBO Vroomshoop

Acitiviteiten

Op deze pagina staan alle verzoeken voor hulpverlening waarvoor de leden zich kunnen opgeven om daarbij te assisteren. 

Majorette/twirl concours

23-6-2018 van 9.00 uur tot17.00 uur in het Punt Vroomshoop

Avondvierdaagse

De week van 18juni. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Met woensdag als reserve dag. Aanvang 18:00 eindtijd +/- 21:00. Op vrijdagavond zal dat kunnen uitlopen tot max 22:00. Startpunt bij 'het punt

23 juni weer Forest Hill festival.

Het begint om 19.00 tot 1.30 locatie Ijsbaan, Vroomshoop

Majorette/twirl concours

29-9-2018 van 9.00 uur tot 17.00 uur in Het Punt Vroomshoop

Triatlon Vroomshoop

zaterdag 8 september van 11:30 uur - 18:00 uur is er weer de jaarlijkse de Haere triatlon. Hiervoor zijn nog enkele EHBO’ers nodig.

Informatie & opgave via Hermien Middag


Herhalingslessen

De herhalingslessen voor 2017-2018 zijn: 


    13 november 2017  aanvang 19.45 uur Het Noordik

    27 november 2017  aanvang 19.45 uur Het Noordik

    15 januari 2018        aanvang 19.45 uur Het Noordik

    22 januari 2018        aanvang 19.45 uur Het Noordik

    12 februari 2018      aanvang 19.45 uur Het Noordik

    19 februari 2018      Vervallen

    19 maart 2018         aanvang 19.45 uur Het Noordik

    26 maart 2018         aanvang 19.45 uur Het Noordik

Indeling reanimatie ontvangt u tijdens de voorgaande lessen.

Indien u bent verhinderd voor de reguliere herhalingsles dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons te melden.   

Voor het afzeggen van de herhalingslessen kunt u gebruik maken van onze e-mailservice.

Voor het behouden van de geldigheid van het diploma “Eerste Hulp” zullen er per seizoen 7 herhalingslessen gevolgd moeten worden. Van deze lessen moet er minimaal één les bestaan uit verbandleer en één les uit reanimatie. Als iemand (nog) geen aantekening reanimatie heeft, zal deze les als zodanig vervallen. 

Indien men niet aan het aantal lessen voldoet, welke nodig zijn voor het behoud van de geldigheid van het diploma en of de aantekening reanimatie, zal het bestuur in overleg met het kader een beslissing nemen of er door de betreffende EHBO-er al dan niet een examen moet worden afgelegd.
Het eventuele examen zal moeten uitwijzen of het kader haar goedkeuring geeft voor verlenging van het EHBO diploma. De kosten voor het eventuele examen komen op naam/rekening van de betreffende EHBO-er.We verwachten van alle leden een actieve deelname aan de oefenavonden.

Voor eventuele wijzigingen kunt u zo nu en dan hier terugkeren.