EHBO Vroomshoop

Acitiviteiten

Op deze pagina staan alle verzoeken voor hulpverlening waarvoor de leden zich kunnen opgeven om daarbij te assisteren. 

Majorette/twirl concours

23-6-2018 van 9.00 uur tot17.00 uur in het Punt Vroomshoop

Avondvierdaagse

De week van 18juni. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Met woensdag als reserve dag. Aanvang 18:00 eindtijd +/- 21:00. Op vrijdagavond zal dat kunnen uitlopen tot max 22:00. Startpunt bij 'het punt

23 juni weer Forest Hill festival.

Het begint om 19.00 tot 1.30 locatie Ijsbaan, Vroomshoop

Majorette/twirl concours

29-9-2018 van 9.00 uur tot 17.00 uur in Het Punt Vroomshoop

Triatlon Vroomshoop

zaterdag 8 september van 11:30 uur - 18:00 uur is er weer de jaarlijkse de Haere triatlon. Hiervoor zijn nog enkele EHBO’ers nodig.

Informatie & opgave via Hermien Middag


Vereniging

De vereniging draagt -volgens de statuten- de naam: "Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken afdeling Vroomshoop" van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, gemeente Den-Ham, thans gemeente Twenterand. De vereniging is opgericht op 26 september 1955.

Het doel van de vereniging is al datgene te bevorderen wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van EHBO cursussen voor beginners als ook het organiseren van EHBO herhalingslessen voor haar leden die reeds in het bezit zijn van het "Diploma Eerste Hulp". Verder zijn leden van de vereniging regelmatig aanwezig als hulpverlener bij evenementen. Dit gebeurt op aanvraag van verenigingen of instanties, aangezien de aanwezigheid van gediplomeerde EHBO-ers vaak verplicht is bij bepaalde evenementen.

 

De vereniging telt ruim 35 leden en is aangesloten bij de Overijsselse Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, kortweg: EHBO Overijssel. EHBO Overijssel is op haar beurt weer aangesloten bij de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken "Het Oranje Kruis".