Voorwaarden EHBO bij Evenementen

Voorwaarden EHBO bij Evenementen

Uw aanvraag voor hulpverlening dient tenminste 2 maanden voor het evenement bij ons binnen te zijn.

Voor informatie kunt u mailen naar: ehbo-vroomshoop@caiway.net

V erantwoordelijkheden van de organisatie:

De EHBO POST dient voor het publiek duidelijk zichtbaar en herkenbaar te zijn

De EHBO POST moet een afgescheiden, NIET VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE plek zijn, met voldoende beschutting en ruimte voor de EHBO mensen om hun werk te kunnen doen. (bij grote evenementen)

Er dienen voldoende goede stoelen en een tafel aanwezig te zijn.

Er dient stromend water aanwezig te zijn, of schoon water op voorraad.

Er dient elektriciteit met goede verlichting aanwezig te zijn

Er dient een ruimte te zijn waar een slachtoffer(s) neer gelegd kunnen worden bv. een lange tafel.

De EHBO hulpverlening geschiedt, tenzij door de vereniging anders bepaald, altijd per team van 2 door gele jassen/hesjes herkenbare EHBO hulpverleners.

Bij hulpverlening in het veld of langs een route, dient de organisatie te zorgen voor passend vervoer voor de EHBO hulpverleners. (bij grote evenementen)

De EHBO hulpverleners vervoeren geen slachtoffers met eigen vervoer.

De organisatie dient voor het evenement in het bezit te zijn van alle benodigde vergunningen of ontheffingen.

Kosten & vergoedingen

De inzet van evenementen EHBO ers brengt kosten met zich mee. De kosten worden doorberekend aan de organisatie van het evenement. Per dagdeel zal een vast bedrag worden doorberekend als tegemoetkoming in de kosten van de diverse opleidingen, verzekering, werkkleding, etc. Overige kosten zoals reiskosten, verbruik materialen, btw, etc. worden eveneens doorberekend. Wij hanteren   1 tarief van € 25.- per dagdeel met 2 hulpverleners.

De organisatie dient te zorgen voor voldoende consumpties voor de EHBO verleners.

Bij 2 of meer aansluitende dagdelen assistentieverlening dient de organisatie te zorgen voor een lunch of warme maaltijd voor de EHBO verleners.

De inzet van het aantal hulpverleners en de verschuldigde kosten wordt mede door het bestuur van EHBO vereniging bepaald.

Bij het niet tijdig annuleren van de activiteit (24 uur) worden er kosten berekend.

U dient de verschuldigde kosten voor het evenement uiterlijk 4 weken na de activiteit overgemaakt te hebben op rekening

NL25 RABO 0366. 6188. 65  t.n.v. EHBO vereniging EHBO Vroomshoop o.v.v. naam evenement.