Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 5 personen. Binnen het huidige bestuur bestaat de volgende taakverdeling:

Voorzitter:            Johan Lambers 

Secretaris:            René Dix   

Penningmeester:       Simon Milatz

Algemeen lid:        Liza Staarman

Algemeen lid:        Hermien Middag

 

Materialen

H. Bouwhuis

Docenten

vacant 

Lotus

Martin van Goor

Webmaster

René Dix